בעיר בני ברק התקיים מעמד מיוחד של חסידי ברסלב על ההכנה הראויה לקראת ההשתתפות בקיבוץ הגדול ע"י ציון קודשו של רבי נחמן מברסלב זי"ע בראש השנה תשע"ט הבעל"ט.

בסעייתא דשמיא בליל שישי פר' ואתחנן חמשה עשר באב התקיים מעמד מיוחד בעיר בני ברק לתת שבת והודיה להשי"ת על זכות הגדולה להשתתף בקיבוץ הגדול בראש השנה תשע"ח שבו השתתפו רבים מאנ"ש ותושבי העיר,

האירוע החל בסעודה דשנה כיד המלך ובשירי זמרה ע"י הבעל מנגן הר"ר אליעזר זוסיא גודלבסקי שליט"א לאחר ששרו את שיר ידידות שמעו דבורים חוצבי להבות מהרה"ח ר' נתן בורשטיין שליט"א שהרחיב בדיבורו על הזכות הגדולה שאנו זוכים לנסוע מידי שנה בשנה שעד לפני שנים מועטות היה זה בגדר חלום ממש כמו"כ דיבר על ההכנה הראויה לקראת הנסיעה בכדי שנבוא עם אבנים וסיד לצדיק שיבנה בהם בניינים נפלאים בסיום הדרשה פרץ הקהל הרב בריקודים סוערים שנמשכו שעות ארוכות ללא הפסקה

לאחר הריקודים נשא דברים נפלאים הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין שליט"א על חובת הזיכרון שיש לנו בכל עת שלא לשכוח וזו מטרת הסעודה לא לשכוח שהיינו אצל רבינו על ראש השנה ולא לשכוח שניהיה בעזהשי"ת ואח"כ כובד בברכת המזון העסקן הר"ר נתן שור שליט"א שאירגן את כל הערב במסירות נפש ממש וכל המשתתפים יצאו בהרגשה מרוממת עם כיסופים וגעגועים לראש השנה של רבינו הק' זיע"א.