שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי משה יהודה נחמיה הלברשטאם שליט"א ונכד הגה"ח רבי אהרן שפירא שליט"א רבה של פרדס כץ - צילום: שוקי לרר