‏הדאצ'ה של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: שיעור יומי מידי יום בביתו, כאשר בשיעור משתתף גם רבה של נאות יוסף הגרמ"ש אדלשטיין, מ"מ אביו זצ"ל