תיעוד מתפילת יום כיפור קטן ערב ראש חודש אלול, בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב במא"ש - 'השוהל' בירושלים • צילום: משה מרקוביץ - ברסלב live