ככלות ל"ט שנים להסתלקות רשכבה"ג מרא דארעא דישראל בעל הדברי יואל מסאטמאר זי"ע, ערך כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א את שולחנו הטהור לרגל ההילולא • צילום: אחים לאנשטעסווקי
מ"מ כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א התפלל לפני התיבה ביום ההילולא תפילת שחרית התפלל האדמו"ר שליט"א בהיכל הישיבה גדולה בעיר שממומקת ממש על יד אוהל הקדוש ואח"כ ערך האדמו"ר לחיים טיש. אחרי דברי הכנה לקראת העליה לציון עלה האדמו"ר שליט"א לציון
בשעות אחה"צ ערך האדמו"ר שליט"א את סעודת ההילולא בביהמ"ד הגדול בעיר משולב עם דינר השנתי לטובת הישיבה גדולה על קברו.
במשך כל שעות היום עלו רבבות חסידים ויהודי ארה"ב לציון.  על הדרך העולה לציון עמדו גבאי מאות מוסדות התורה והחינוך של סאטמאר ברחבי העולם וגם מאות נזקקים שהתרימו את הציבור לקראת העליה לציון.