מעמד "כל המוסיף" שנערך בחמשה עשר באב במחנה אוהל ברוך קראסנא בניו יורק עבור התלמידים שקיבלו על עצמם להוסיף וללמוד מוסיף שעות רצופות.