הכנסת ספר תורה לישיבתו של מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים בעיר בית שמש • צילום: ברוך אוביץ