תְּנוּ כָּבוֹד לַתּוֹרָה • מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים ברמת ויז'ניץ

ביום שלישי י"ב מנ"א התקיים בעיה"ק צפת מעמד אדיר לכבוד התורה ולומדיה, המעמד התקיים ברוב פאר והדר באולמי ישיבת אלקבץ בהשתתפות תלמידי ישיבת סערט ויז'ניץ בחיפה והצוות הרוחני ובראשות כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א אשר הופיע בהדרו לכבד ולהוקיר את מאמצי הבחורים אשר שמם הטוב הולך לפניהם בתורה ובעבודת השי"ת • צפו

 • תלמד דף גמרא" תגובתה העוצמתית של אלמנת ישראל אנקווה ז"ל

  תוכן מקודם

 • ספר התורה של מרן רבי חיים קנייבסקי יכול להיות שלך. ההגרלה מחר!

  תוכן מקודם

 • החברותא של גרינבוים מספיד:"היה קופץ משמחה בעת הלימוד"

  תוכן מקודם

 • "אני אתפלל למעלה על כולם" ההבטחה המצמררת של ישראל ז"ל

  תוכן מקודם

סביב שלחנות ערוכים בטוב טעם ולצלילי תזמורת הסב הקהל לסעודת המצוה בתחושה מרוממת וברגשי שבח והודיה שזכינו להגיע ליום הזה לראות ברכה בעמלינו כאשר זכו תלמידי הישיבה לעמוד בכור המבחן על כל מסכת גיטין גפ"ת אשר נלמדה בשנה זו, וכן על המסכתות ב"מ וקידושין שנלמדו בשנים קודמות בהצלחה מרובה לאחר חזרות רבות יומם ולילה, במעמד זה הובעה ההערכה מחוחדת לתלמידים החשובים שנבחנו מדי שבוע בשבוע על החומר שנלמד בשנים קודמות ע"י חזרות נוספות בשעות בין הסדרים במסגרת ארגון גבורי החיל אור שרגא – ע"ש ולע"נ הרה"ח ר' שרגא רוזנברג ז"ל.
את המעמד הנחה בטוטו"ד הרב שמואל נתן רוטנר שליט"א ר"מ בישיבה, אשר הביע את ההתרגשות הגדולה לראות את הצלחת הבחורים אשר שמם הטוב הולך לפניהם.
לאחר סיום מסכת גיטין פצחו הקהל ברקידה של שמחה שעה ארוכה בשבח והודיה – אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.
הרב פנחס פרידמן שליט"א ר"מ בישיבה אשר ניהל את מסגרת הלימוד המיוחד והבחינות על מסכתות קודמות הזמין את הבחורים המצטיינים לקבל ספרים יקרי ערך נדבת משפ' רוזנברג העומדים לימין הישיבה מדי חודש בחודשו מתוך מסירות להגדיל תורה ולהאדירה.
כמו"כ נשא דברים בשם המשפחה הרב יאיר ורטהיימר שליט"א אשר הביע הערכתו המיוחדת לצעירי הצאן המשקיעים ומראים ידיעותיהם בחומר הנלמד לשם ולתפארת.
בהתרגשות רבה קיבלו הנוכחים את פני כ"ק האדמו"ר שליט"א בהגיעו למעמד, כ"ק האדמו"ר שליט"א התיישב על בימת הכבוד ועודד בעוז את השירה האדירה, מה נאה היה המחזה לראות את האדמו"ר שליט"א ופניו קורנות מאושר והנאה אל מול פני תלמידיו אשר הכרת פניהם ענתה בהם כי זרע ברך ה' המה, בחורי הישיבה המשיכו לרקוד שעה ארוכה בשמחה רבה אל מול פני הקודש כאשר כ"ק האדמו"ר שליט"א מעודד את השירה ברוב עוז ותעצומות.
משגיח הישיבה הרב אברהם מנדלוביץ שליט"א קיבל את פני האדמו"ר שליט"א אשר זוכה לראות פירות בעמלו ותלמידיו הולכים בדרך הזהב שמורה לנו בכל עת דבקות בתורה מתוך יראת שמים טהורה.
לאחמ"כ שרו ברוב רגש לחן מיוחד מאת המג"ש הרב שמעון קפל שליט"א על המילים ותחזק התקשרותינו באהבה אליך.
כ"ק האדמו"ר שליט"א נשא מדברות קדשו ושיבח את הבחורים על לימוד התורה שלהם והתנהגותם, וכן דברי הדרכה ללימוד התוה"ק בכל עת תוך עמידה איתנה מול כל נסיון.
בשלב זה נקראו בזה אחר זה מספר בחורים שעמדו למבחן על המסכתא שנלמדה השנה וכן על מסכתות משנים קודמות, כאשר הכל מביטים ומשתאים לנוכח ידיעותיהם המחכימות בכל נבכי המסכתות בבהירות נפלאה תוך ציון מדויק של הדף והשורה שהדברים מופיעים.
כ"ק האדמו"ר שליט"א בירך על היין ואיחל לחיים לכל הנוכחים.
לאחמ"כ זכו הבחורים לעבור אל מול פני הקודש לקבל תעודה מהודרת על הצלחתם במבחן הכללי על מסכת גיטין.
בשלב זה הגישו הבחורים לכ"ק האדמו"ר שליט"א מתנה מיוחדת מתלמידי הישיבה סך 79572 דפי גמ' מסכת גיטין שנלמדו ע"י בחורי החמד בחזרות רבות בשעות הסדרים ובבין הסדרים ששולב בעיצוב פירות מרשים בבחי' "מנחת ביכורים", כ"ק האדמו"ר שליט"א הביע את הנאתו והתרגשותו המרובה וחליק מהפירות לכל אחד מהנוכחים באופן אישי במשך שעה ארוכה ובכך ביקש להביע הערכתו ללומדי התורה.
כ"ק האדמו"ר שליט"א קם לריקוד נלהב ובידיו עודד השירה ביתר שאת שעה ארוכה, ולאחר מכן נפרד מהתלמידים בברכות לרוב.
בחורי הישיבה ליוו את האדמו"ר שליט"א בשירה וזמרה לאורך ימים ושנות חיים, כשלאחמ"כ שעה ארוכה המשיכו בריקודים נלהבים בשבח והודיה על הזכייה הגדולה שנפלה בחלקם.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן