מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א השתתף השבוע בברית בביהמ"ד תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים וכובד בסנדקאות • צפו