שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מדעעש שליט"א בן לחדב"נ הגה"צ רבי ישכר דב טאוב בן כ"ק האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש שליט"א • השמחה התקיימה בביהמ"ד דעעש ברחוב רבי טרפון בני ברק