אלפים השתתפו אמש במסע הלווית הרבנית חנה דבורה גריינמן ע"ה, אשת מרן הגר"ח גריינמן זצוק"ל. מסע ההלוויה יצא מביתה ברחוב רב אסי בבני ברק. צילומים: יהודה פרקוביץ

קהל אלפים במסע הלווית הרבנית חנה דבורה גריינמן ע"ה אשת מרן הגר"ח גריינמן זצוק"ל. מסע ההלוויה יצא מביתה ברחוב רב אסי בבני ברק.

לפני צאת מסע ההלוויה ביכו את האבידה הגאון הגדול רבי מאיר גריינמן שליט"א בתום דברי ההספד בניה הרבנים הגאונים שליט"א אמרו קדיש ויצאה מסע ההלוויה כשבניה נושאים את המיטה כברת דרך לעבר בית המדרש ברחוב חידושי הרי"ם פינת דבורה הנביאה.

בראש מסע ההלוויה נראו גדולי ישראל רבני וראשי ישיבות בניהם נראו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי , הגר"מ גריינמן, הגר"י שפירא, הגר"ד לנדאו, הגרמ"ה הירש, הגר"א שכטר ועוד, מסע ההלוויה עשה רגלי את דרכו דרך הרחובות דבורה הנביאה עזרא דמשק אליעזר אמרי ברוך לעבר בית החיים פוניבז' בבני ברק.