כשמונה חודשים אחרי שהנשיא טראמפ שיחרר אותו ממאסר בארה"ב, הגיע בשבוע האחרון ר' שלום מרדכי רובשקין לביקור בארץ ישראל, במהלכה נסע להעתיר בתפילה בקברי הצדיקים במירון וצפת. דוד כהן היה שמה כדי לתעד