מזל טוב לכקש"ת מרן אדמו"ר מנדבורנה שליט"א ולכל קהל עדת חסידי נדבורנה.