בישיבה גדולה קוידינוב בבני ברק נערך מעמד חלוקת פרסים ותעודות וסיום מסכת סוכה שנלמד ע"י תלמידי הישיבה ובראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א.