תמונות יפות, המוסדות הצליחו וגדלו וגם עשו פרי, כה לחי!
ברכה מיוחדת לכבו"ק האדמו"ר שליט"א המשקיע רבות בגשמיות וביותר ברוחניות בעין פקיחא שהבחורים יתעלו כדבעי, ובזה שמו של הישיבות יצא להם מוניטין בכותל המזרח של עולם הישיבות