הכל בעבודה הקשה יום וליל של הרב אברהם איצקוביץ שליט"א …
שממשיך לייעל את מוסדות קבר רחל יותר יותר …. הבטחתי בזכותו… תרמתי… ונושעתי…