מעמד קבלת פנים מרומם נערך במשרדי ארגון 'הַגֶּפֶן' בירושלים, לרגל הופעתו ארצה של הנגיד הנכבד מניו יורק שמזיל מהונו למען מעוכבי שידוך, ובמיוחד למען הקמתו הצפוייה של בנין 'הגפן' בעיר ביתר עילית • תיעוד

בהתרגשות רבה קיבלו ראשי ארגון 'הגפן', בראשות הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א, ראש ישיבת 'חיי תורה' ורב ביהמ"ד רודניק צאנז, את פני הנדיב הנכבד, איש החסד והמעש, הרה"ח רבי יעקב מרדכי יוזשעף שליט"א, מגדולי תומכי מוסדות התורה בארץ הקודש, לרגל בואו ארצה ממקום מגוריו בניו יורק, זאת כהכנה לקרא חנוכת הבית לבניין 'הגפן', ההולך ונבנה בעיר התורה והחסידות ביתר עילית, על שטח שהושג מפרנסי העיר למטרה הגדולה והחשובה.

ארגון 'הגפן' שידוע בפעילותו הכבירה למעוכבי הזיווגים, ולמעלה מ-2,000 שידוכים נסגרו עד כה במאמצי הארגון, שמשרדיו מאויישים על ידי שדכנים ושדכניות בשעות נפרדות, שמביאים את הבשורה המיוחלת לאלפי בתי ישראל.

עתה עם השגת השטח בעיר ביתר, נוספה חוליית זהב נוספת לפעילות ולעבודת הקודש, ומאת השם היה הדבר שהנדיב הנכבד הרב יוזשעף נכנס לעובי הקורה בדרך השגחה פרטית מעניינת, ומזיל מהונו לבניית בניין הדור, ומתוקן כראוי וכנכון למלאכי השידוכים.

יצויין, כי מיד אחרי החגים יקבע תאריך למעמד חנוכת הבית בראשות גדולי ומאורי הדור שליט"א.