צפו: הכנסת ספר תורה לביהמ"ד הגדול במחנה צאנז קלויזענבורג נדבת הנגיד הרב חיים אלטר ברוך וידער הי"ו בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.