הצלם אהרן ברוך ליבוביץ היה בליל שישי באתרא קדישא מירון ותיעד את זקן פוסקי הדור מארה''ב גאב''ד קארלסבורג שליט''א בעת לימוד זהר הקדוש ובחלאקה לילד וכן תפילת ערבית של כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי שליט''א ואמירת תהילים על הציון הק'.