בקהילת סאטמאר בב"ב כמו בכל קהילות סאטמאר ברחבי העולם חגגו את מעמד סיום מסכת יומא במסגרת "יסודי התורה" כפי שייסד כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א • במעמד השתתפו רבנים בראשות הגאון רבי חיים צבי מייזליש שליט"א ראש ישיבת סאטמאר בב"ב.