במעמד מרשים ומרגש, הוכתר הרב דוד הלוי פולק, לרב הצעיר של מושב בית חלקיה. הרב דוד הלוי פולק הוא בנו וממשיכו של אביו, הרב שלמה הלוי פולק, המרא דאתרא שליט"א שהוא מגדולי וותיקי רבני הקהילות בארץ • צילום: יעקב לדרמן
במעמד מרשים ומרגש, הוכתר הרב דוד הלוי פולק, לרב הצעיר של מושב בית חלקיה. הרב דוד הלוי פולק הוא בנו וממשיכו של אביו, הרב שלמה הלוי פולק,  המרא דאתרא שליט"א שהוא  מגדולי וותיקי רבני הקהילות בארץ.
האירוע החל בהיכל ביה"כ אהל יוסף שם  בירך מרן ר"י פוניבז' מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א את הרב הצעיר לרגל הכתרתו.
לאחר מכן יצאו ההמונים בתהלוכה בליווי חופה ושירים  עם הרב הנכנס מבית הכנסת שבמושב לאולם יחד עם ילדי הישוב כשדגלים בידיהם.
באולם השמחות סביב שולחנות ערוכים, הוכתר הרב הצעיר על ידי אביו במעמד רבנים גדולי תורה ומורי הוראה, ראשי ישיבות ואישי ציבור.
במעמד השתתפו  הרב הראשי הגר"ד לאו, הגר"י  אפרתי ראש בית המדרש למצוות התלויות בארץ, הגרש"א שטרן גאב"ד זכרון מאיר, הגר"י אולמן גאב"ד מודיעין עילית הגרד"ש זולדן דומ"צ  חסידי סערט ויזניץ בחיפה, ראשי ישיבת שערי שמועות השוכנת בבית חלקיה, האדמו״ר מספינקא, הגרח"א קופמן יו"ר ועד הישיבות, רבני קהילות חשובות מרחבי הארץ, וידידיו של רבה הוותיק של קהילת בית חלקיה
את סעודת המצוה  פתח בדברי תורה הרב הראשי לישראל. לאחמ"כ ראש מועצת נחל שורק מר אלי אסקוזידו הביא את ברכת תושבי המועצה לרב הנכנס.
אח"כ  נשא דברים ר"י שערי שמועות הגר"א שפירא בשבחם של הרב המרא דאתרא והרב הצעיר.
רגעים מרגשים במיוחד נרשמו עת עמד הרב הוותיק לברך ולהכתיר את בנו, כאשר מאות הנוכחים פצחו בשירת "ימים על ימי מלך תוסיף" לכבודו ולכבוד בנו הנכנס לכהונתו.
כל תושבי המושב, אנשים נשים וטף, וותיקים ותושבים לשעבר, תלמידי הישיבות שבמושב ואורחים רבים באו לאירוע ההיסטורי .
האירוע ננעל לאחר המשא המרכזי והנרגש של הרב הצעיר בו עמד על חשיבות השמירה על  חינוך הילדים.