מאות אברכים ובני תורה התכנסו בביהמ"ד "קול יהודה" לעצרת חיזוק והתעוררות, כשאת המשא המרכזי נשא מרן הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א שדיבר שעה ארוכה על מעלת חודש אלול ועל אימת הדין המתבקשת מכל יהודי, ועל החיזוק הרצוי לאברכים ובני התורה
מאות אברכים ובני תורה התכנסו בביהמ"ד "קול יהודה" לעצרת חיזוק והתעוררות, כשאת המשא המרכזי נשא מרן הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א שדיבר שעה ארוכה על מעלת חודש אלול ועל אימת הדין המתבקשת מכל יהודי, ועל החיזוק הרצוי לאברכים ובני התורה לחשוב כמה שניות לפני כל מצוה ולפני כל ברכה, שלא יהיו המצוות כמצוות אנשים מלומדה.
לאחר העצרת התקיים מעמד סליחות מרכזי כשלפני התיבה עבר הרה"ג יוסף אלחדד שליט"א.
מאות המשתתפים חזרו לביתם מרוגשים ומחוזקים מהמעמד הגדול, והודו לראשי מנהלת תל ציון על הערב הגדול לטובת התושבים.