מאות לומדי חבורת "יסודי התורה" במלבורן אוסטרליה שנוסד ע"י מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א התכנסו לחגוג את סיום מסכת יומא והתחלת מסכת סוכה.