מעמד גדול של חלוקת פרסים התקיים בביהמ"ד הגדול דחסידי ברסלב בירושלים - 'השוהל'. לתלמידי תלמוד תורה דחסידי ברסלב ירושלים, בנשיאותו של הגה"ח רבי משה קרעמער שליט"א לתלמידים אשר נבחנו בע"פ על אלפי דפי גמרא ופרקי משניות בהצטיינות ובקיאות נפלאה • צילום: משה מרקוביץ & יונה ווייס - ברסלב live
על בימת הכבוד נכחו רבני ומשפיעי ברסלב ביניהם נשיא המוסדות הרה"ח ר' משה קרעמער שליט"א, הרה"ח רבי שמעון שפירא שליט"א,  הרה"ג ר יצחק רוזנבלאט שליט"א, הרה"ג ר מאיר סירוטה שליט"א.
במהלך המעמד הוגרל בין התלמידים שנבחנו על כל סדר מועד בעל פה במשניות 2 כרטיסי טיסה לציונו של רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן ועוד פרסים יקרי ערך • במעמד השתתפו הורי וסבי התלמידים שרוו מלא חפניים נחת מהפירות שמניבות ההשקעה הרבה בתלמידים.
המעמד התקיים ונתרם לזכות נשמת ר' אלתר חיים ב"ר יצחק ליכטשטיין ע"י בניו היקרים.