הרב שניאור דייטש מנהל קריית רבינו "ב"ה בעזרת התנאים שהולכים ומתפתחים במקום ציבור המתפללים הולך וגדל משנה לשנה אם עד לפני כמה שנים היו  פה אולי כמה עשרות השנה זכינו לכמה אלפים"
שבת יום הולדתו של כ"ק מרנא האדמו"ר הזקן בעל התניא זי"ע בקריית רבינו הגדול האדיטש בהשתתפות רב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ ואביו אב"ד ירושלים הדיין הרב יהודה רבינוביץ, הרב מוטי אלון, סגן ראש עירית ירושלים יוסי דייטש חבר עירית ירושלים הרב יעקב הלפרין ובהשתתפות שגריר ישראל באוקראינה הנכנס יואל ליאון ובהשתתפות עיתונאים ואישי ציבור ומאות חסידים שבאו לשהות בחלקת ספון מחוקק.
"הרב שניאור דייטש מנהל קריית רבינו "ב"ה  בעזרת התנאים שהולכים ומתפתחים במקום ציבור המתפללים הולך וגדל משנה לשנה אם עד לפני כמה שנים היו  פה אולי כמה עשרות השנה זכינו לכמה אלפים"
צילום: שלומי כהן