תיעוד מיוחד: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א מגדולי משפיעי חסידות ברסלב יצא במטוס פרטי עם קבוצת מקורבים לאומן שם ישהה בראש השנה יחד עם אלפי חסידי ברסלב • צילום: ברוך אוביץ