בערב ראש השנה ויום כיפור וחג הסוכות יערך תיקון "פדיון נפש" על ידי הרה"צ אברהם אביש ווייס שליט"א ראש ישיבת המקובלים 'דעת קדושים'

מהו פדיון נפש

לחצו כאן להשארת שמות לפדיון נפש האר"י והבעש"ט והרש"ש ותלמידיהם הקדושים זי"ע גילו, שאדם הנצרך לישועה, ניתן לפדותו על ידי 160 מטבעות כסף, ולהמשיך לו נשמה חדשה עם מזל טוב ומתוקן על ידי כוונות וצירופים קדושים, במהלך התיקון מסדרים עם המטבעות שמות קודש בצירופים שונים וממתיקים על ידם את הדינים מעל האדם הנפדה.

זמן מיוחד לעריכת פדיון הנפש הוא בערב ראש השנה ויום כיפור וחג הסוכות שרבי חיים ויטאל תלמיד האר"י הקדוש מעיד בספר שער הכוונות (דף ק"ג ע"ג בהגוב"י) ש היה נוהג האר"י הקדוש בכל ערב ראש השנה לעשות פדיון באופן זה. בערב ראש השנה היה מונה ק"ס פרוטות מנין לבד והיה שומרם, ובערב יום כיפור היה עושה הפדיון ושומרם, ובערב סוכות מחלקן, ו"העושה פדיון זה באופן זה באופן זה בודאי שמשלים שנתו".

הבטיח רבי חיים ויטאל זי"ע תלמיד האר"י הקדוש בשער הכוונות שכל העושה פדיון זה בעיתים הללו

"בודאי שמשלים שנתו" 'הפדיון מסוגל ביותר לבריאות פרנסה ושידוכים' להשארת שמות לחצו כאן

ההרשמה בטל:0504145531 או במייל: Gmail.com@6180062

הרב אברהם אביש ווייס

הרב אברהם אביש ווייס שליט"א בן האדמו"ר מספינקא שליט"א וחתן האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א, הוא מגדולי המקובלים בדורינו מחבר ספרי "יחודים כמותך" בקבלה וחסידות, וראש ישיבת המקובלים דעת קדושים בבני ברק, בשיעוריו בכתבי האר"י ובחסידות בכל רחבי הארץ משתתפים מאות תלמידים מידי שבוע, מפורסם במיוחד הנסיעות ושבתות ההתאחדות שעורך במירון ובקברי הצדיקים בהשתתפות רבנים ואנשים של צורה.