הקהילה החרדית בעיר מלבורן שבאוסטרליה זכתה להיות הראשונה לקבל את השנה החדשה הבאה עלינו לטובה • תיעוד מערב ראש השנה בבית הכנסת המרכזי ומנהג רכישת סכין חדשה, כסגולה לפרנסה.