הגרמ"צ ברגמן שליט"א ר"י רשב"י נשא שיחה בישיבת אור ישראל לרגל יום הדין • צילום: שוקי לרר