במרכז היהודי מארינה רושצ'ה במוסקבה נערכו להגעת ההמונים לראש השנה לתפילות וסעודת החג • גלריה נרחבת מההכנות • צילום: לוי נאזרוב

ההכנות הרבות בערב ראש השנה במרכז היהודי ובית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, לקראת קליטתם של אלפי מתפללים, במגוון גדול של מניינים וסעודות חג לכל דיכיפין, לפי שפות, גילאים וקבוצות.

המניין הגדול נערך בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, כאשר עם סיום התפילה, העניק לכל המתפללים הרבים ברכה אישית עם תפוח ודבש, רימון ולוח כיס ברוסית לשנה החדשה.

לפני התיבה עבר החזן הראשי ר' דוד קייטאק, ושני ימי החג עברו בהתרוממות הרוח ובהצלחה רבה ולמנהג 'תשליך' הגיעו המונים לחצר בית הכנסת המרכזי, לבריכה מיוחדת עם דגים חיים.

בימים אלו שוקד צוות הגבאים המסור לקראת יום הכיפורים, להגעתם של מספר גדול מאוד של מתפללים, בד בבד, הסוכה הענקית לכאלף סועדים, נבנת כבר גם בימים אלו לקראת חג הסוכות הבעל"ט.

צילום: לוי נאזרוב