גלריה ממחנה הילדים 'מחנה שלום משה' של חסידי נייטרא, צפו בפעילות כיצד נופשים ילדי החמד עם מחנכיהם

צילום: JDN

קעמפ נייטרא קעמפ נייטרא (1) קעמפ נייטרא (2) קעמפ נייטרא (3) קעמפ נייטרא (4) קעמפ נייטרא (5) קעמפ נייטרא (6) קעמפ נייטרא (7) קעמפ נייטרא (8) קעמפ נייטרא (9) קעמפ נייטרא (10) קעמפ נייטרא (11) קעמפ נייטרא (12) קעמפ נייטרא (13) קעמפ נייטרא (14) קעמפ נייטרא (15) קעמפ נייטרא (16) קעמפ נייטרא (17) קעמפ נייטרא (18) קעמפ נייטרא (19) קעמפ נייטרא (20) קעמפ נייטרא (21) קעמפ נייטרא (22) קעמפ נייטרא (23) קעמפ נייטרא (24) קעמפ נייטרא (25) קעמפ נייטרא (26) קעמפ נייטרא (27) קעמפ נייטרא (28) קעמפ נייטרא (29)