נחנך מקווה הטהרה החדש ברכסים

במעמד רבני רכסים שליט"א, ראש המועצה ואישי ציבור רבים, נחנך מקווה הטהרה החדש בגבעה א' ברכסים – שבנייתו החלה לפני שנים רבות ונתקעה – וראש המועצה הנוכחי, הרב יצחק רייך, הצליח לרתום את כלל הגורמים הנוגעים בדבר והביא להשלמת בניית המקווה המפואר * כל שלבי בניית המקווה, הכנת הבורות ויציקתם לוותה על ידי מפקח הלכתי מיוחד שמונה לשם כך ע"י רבני רכסים שליט"א * במעמד בישר ראש המועצה כי אחרי החגים יחודשו עבודות בניית מקווה טהרה נוסף בגבעה ג'

במעמד רב רושם שנערך אתמול ברכסים, נקבעו המזוזות ונחנך מקווה טהרה חדש בגבעה א' ביישוב. בטקס השתתפו ראשי ישיבות ודיינים מרכסים, ראש המועצה המקומית, חברי המועצה ומוזמנים רבים.

המקווה הטהרה החדש והמפואר נחנך בימים אלו, לאחר שבניית המקווה החל לפני מספר שנים, אך בשל קשיים שונים נמנע מימונו של המשך הפרויקט. עם זאת, מאז נכנס לתפקידו ראש המועצה, הרב יצחק רייך, הוא נטל על שכמו את מלאכת השלמת הקמת המקווה והחל לפעול סבך הבעיות הבירוקרטיות שמנעו את המשך בנייתו של מקווה הטהרה, כיאה וכיאות ליישוב רכסים.

מתוך תחושת שליחות והכרה בחשיבותם הרבה של בניית מקוואות טהרה לציבור ברכסים, פעל הרב רייך ללא ליאות ובכל אפיק אפשרי מול כלל הגורמים המעורבים בפרויקט הבנייה ולא הותיר אבן בלתי הפוכה בנושא, כאשר גולת הכותרת היא השגת תקציבים נוספים והתרת הסבך הבירוקרטי.

אינספור שעות וישיבות הושקעו במשימה הקדושה של הקמת המקוואות, ולבסוף הם נשאו פרי וראש המועצה הרב יצחק רייך הצליח לדאוג למכרז מסודר ומאושר, והשגת מקורת מימון נוספים חדשים לבניית שני מקוואות הטהרה ביישוב. תהליך בניית המקוואות לווה בתמיכת המשרד לשירותי דת, מפעל הפיס והמועצה המקומית רכסים שנרתמו לבניית המקווה – ובימים אלו, כאמור, מאמציו של הרב רייך נשאו פרי ומקווה הטהרה החדש שנבנה ברוב פאר והדר, נחנך בעצם ימים אלו בין כסה לעשור.

במעמד חנוכת המקווה החדש אותה הנחה חבר המועצה ומנהל ישיבת 'כנסת חזקיהו' הרב שלמה הומינר, השתתפו גדולי הרבנים, בהם: המרא דאתרא הרה"ג רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, המרא דאתרא הרה"ג רבי משה תנעמי שליט"א, רב קהילת 'חיי תורה' הרה"ג רבי יוסף ברנדס שליט"א, הרה"ג רבי אברהם לוגאסי שליט"א,  הגאון עובדיה ברוידא שליט"א מראשי ישיבת כנסת חיזקיהו, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ח"כ הרב משה גפני, ראש המועצה הרב יצחק רייך, סגן ראש המועצה הרב דן כהן, חבר המועצה הרב נתנאל חייק, מנהל המחלקה המונציפלית של דגל התורה הרב מנחם שפירא ויו"ר דגל התורה בחיפה הרב מיכאל אלפר.

את המעמד פתחו המרא דאתרא הרה"ג רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א והמרא דאתרא הרה"ג רבי משה תנעמי שליט"א, אשר הרחיבו בדבר טהרתה של רכסים הזוכה למעמד שכזה בעשרת ימי תשובה. כמו כן ציינו לשבח את העובדה כי כל שלבי בניית המקווה, הכנת הבורות ויציקתם לוותה על ידי מפקח הלכתי מיוחד שמונה לשם כך ע"י הרבנים שליט"א.

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ח"כ הרב משה גפני ציין את פעילותו של ראש המועצה שפועל למען כלל הציבור מתוך תחושת אחריות ודאגה לצורכי הטהרה והקדושה של רכסים ואף הזכיר את עבדתו של ראש המועצה לצידו למעלה משלושים שנה.

ראש המועצה הרב יצחק רייך הודה בדבריו במעמד לשר הדתות הרב דוד אזולאי וכן ליו"ר מפעל הפיס מר אביגדור יצחקי וכל צוות ההנהלה על תמיכתם ועזרתם במימון הפרויקט לקראת השלמתו הסופית. כן בישר הרב רייך על התקדמות רבה במאמצים לבניית מקווה טהרה בגבעה ג', וסיפר כי בכוונת המועצה לבחור קבלן ולצאת לבנייה כבר בשבועות הקרובים – לאחר חג הסוכות.

לאחר אמירת פרקי תהילים להצלחת ודברי התעוררות שנשאו רבני רכסים שליט"א שהדגישו את המשמעות הרבה של חנוכת מקווה טהרה בעיצומם של ימים אלו, בין כסה לעשור, פרצו המשתתפים במעמד בריקוד של שמחה כדי להודות להקב"ה על השלמת מלאכת בניית המקווה אחרי שנים כה ארוכות.

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ח"כ הרב משה גפני נואם

מרא דאתרא הרה"ג רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א והמרא דאתרא הרה"ג רבי משה תנעמי שליט"א מעניקים לראש המועצה הרב יצחק רייך אות הוקרה על פעילותו