החל משעות הערב נהרו אלפים רבים לכיוון ה'אמפי פארק אשדוד' כדי להבטיח מקום אך כבר שעה לפני תחילת הכינוס המקומות היו מלאים. מרבדי הדשא התמלאו אט אט בצעירים רבים אשר באו להשתתף במעמד המרגש של קידוש שם שמים המתקיים כבר באופן קבוע מידי שנה ע"י המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב". עשרות אנשי משטרה ובטחון הצטרפו אף הם במהלך הסליחות אשר לא נותר עין שלא דמעה לנוכח ההתרגשות כאשר הניחו את ידיהם על ראשם וקראו בקול ה' מלך ואדון הסליחות. את הערב פתח רב המרכז לצעירים הרב אילן גוזל שדיבר באריכות על הזכות הגדולה של עם ישראל כשהוא מתכונן לקראת יום הכיפורים כשאנו רואים זאת שאלפים בכל מקום גודשים את היכלי בתי בתי הכנסת בחצות לילה לאמירת סליחות וזועקים שמע ישראל וה' הוא האלוקים. עוד הזכיר מדבריו מדברי בעל הפלא יועץ על ההכנה לימים אלו וציין כי בילדי שגיא ויעקב מתקיים השיעור הגדול בעיון באזור באופן קבוע מידי שבוע בספר "פלא יועץ". בסיום דבריו שיבח הרב אילן גוזל את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אשר פועל ועושה רבות למען העיר אשדוד וזה הזמן להודות ולהוקיר על כל פעליו ועזרתו המיוחדת לתושבים. במעמד העניק הרב גוזל תיק לטלית מהודר כאות הוקרה והערכה על עזרתו בחלק מהפעולות הברוכות המתקיימים במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב". בתחילת הערב נשאו דברי חיזוק והתעוררות לקראת יום הכיפורים המרצה הדגול הרב יגאל כהן והרב החיד"א אברג'ל ראש מוסדות "רב פעלים". לאחר שירה פיוט מתוך ספר הסליחות שהנעים החזן הדגול משה לוק נשאו דברי חיזוק הרב מאיר אבוחצירא ראש כולל 'תורה לשמה' והרב יהודה סבח ר"י "תפארת דוד", אשר דיברו על מעלת האחדות של עם ישראל שביום הקדוש בתי הכנסת מלאים מציבור רחב ומגוון כדי להתקרב להקב"ה ושיבחו את הפעילות המבורכת המתקיימת במשך כל ימות השנה במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב". סמוך לאמירת הסליחות נשא את המשא המרכזי במעמד מרן הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים שהרחיב בדבריו על גודל מעלת וקדושת יום הכיפורים וההכנה הראויה לו ועורר את הקהל שיזכירו בעיקר בתפילה על הגאולה שתבוא במהרה. הגר"ש עמאר קרא לאחדות ולשלום בעם ובערב הקדוש הזה לקראת יום הכיפורים נתרכז כולנו בתפילה אחת בלב אחד כאיש אחד ולבקש את ביאת המשיח שיתגלה במהרה בימינו. לא נסתפק בדברים קטנים בבקשות קטנים אלא נבקש את העיקר את ביאת המשיח כולנו מאמינים, כולנו מצפים, כולנו מחכים ליום הגדול הזה, ואין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמים ואליו אנו נושאים את העינים. עוד הזכיר בשבח המקום של המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" שזהו מקום של זיכוי הרבים הגדול בעיר אשדוד וכבר שמעו יצא למרחקים, אני לא מכיר עוד מישהו כאן בעיר ובכל הארץ כמו הרב אילן גוזל שיש לו כזו סייעתא דשמיא והצלחה גדולה בזיכוי הרבים בחֵן ובנועם מיוחד ולמרות שהוא אברך צעיר, ושיזכה עוד לקרב ולקדש שם שמים ברבים בפעולותיו הברוכות למען כלל הציבור. לאחר מעמד 'התרת נדרים', ערך ברכה מיוחדת לכל המארגנים של הערב הנפלא ובראשם לרב אילן גוזל וכן בירך בברכת מי שבירך את עם ישראל וכל תושבי אשדוד. רק בשעת לילה מאוחרת, כוחות האבטחה והמשטרה פתחו את צירי התנועה על מנת שקהל האלפים ישובו לביתם בהקדם. ...

החל משעות הערב נהרו אלפים רבים לכיוון ה'אמפי פארק אשדוד' כדי להבטיח מקום אך כבר שעה לפני תחילת הכינוס המקומות היו מלאים. מרבדי הדשא התמלאו אט אט בצעירים רבים אשר באו להשתתף במעמד המרגש של קידוש שם שמים המתקיים כבר באופן קבוע מידי שנה ע"י המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב". עשרות אנשי משטרה ובטחון הצטרפו אף הם במהלך הסליחות אשר לא נותר עין שלא דמעה לנוכח ההתרגשות כאשר הניחו את ידיהם על ראשם וקראו בקול ה' מלך ואדון הסליחות.

את הערב פתח רב המרכז לצעירים הרב אילן גוזל שדיבר באריכות על הזכות הגדולה של עם ישראל כשהוא מתכונן לקראת יום הכיפורים כשאנו רואים זאת שאלפים בכל מקום גודשים את היכלי בתי בתי הכנסת בחצות לילה לאמירת סליחות וזועקים שמע ישראל וה' הוא האלוקים. עוד הזכיר מדבריו מדברי בעל הפלא יועץ על ההכנה לימים אלו וציין כי בילדי שגיא ויעקב מתקיים השיעור הגדול בעיון באזור באופן קבוע מידי שבוע בספר "פלא יועץ". בסיום דבריו שיבח הרב אילן גוזל את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אשר פועל ועושה רבות למען העיר אשדוד וזה הזמן להודות ולהוקיר על כל פעליו ועזרתו המיוחדת לתושבים. במעמד העניק הרב גוזל תיק לטלית מהודר כאות הוקרה והערכה על עזרתו בחלק מהפעולות הברוכות המתקיימים במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב".

בתחילת הערב נשאו דברי חיזוק והתעוררות לקראת יום הכיפורים המרצה הדגול הרב יגאל כהן והרב החיד"א אברג'ל ראש מוסדות "רב פעלים". לאחר שירה פיוט מתוך ספר הסליחות שהנעים החזן הדגול משה לוק נשאו דברי חיזוק הרב מאיר אבוחצירא ראש כולל 'תורה לשמה' והרב יהודה סבח ר"י "תפארת דוד", אשר דיברו על מעלת האחדות של עם ישראל שביום הקדוש בתי הכנסת מלאים מציבור רחב ומגוון כדי להתקרב להקב"ה ושיבחו את הפעילות המבורכת המתקיימת במשך כל ימות השנה במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב".

סמוך לאמירת הסליחות נשא את המשא המרכזי במעמד מרן הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים שהרחיב בדבריו על גודל מעלת וקדושת יום הכיפורים וההכנה הראויה לו ועורר את הקהל שיזכירו בעיקר בתפילה על הגאולה שתבוא במהרה. הגר"ש עמאר קרא לאחדות ולשלום בעם ובערב הקדוש הזה לקראת יום הכיפורים נתרכז כולנו בתפילה אחת בלב אחד כאיש אחד ולבקש את ביאת המשיח שיתגלה במהרה בימינו.

לא נסתפק בדברים קטנים בבקשות קטנים אלא נבקש את העיקר את ביאת המשיח כולנו מאמינים, כולנו מצפים, כולנו מחכים ליום הגדול הזה, ואין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמים ואליו אנו נושאים את העינים.

עוד הזכיר בשבח המקום של המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" שזהו מקום של זיכוי הרבים הגדול בעיר אשדוד וכבר שמעו יצא למרחקים, אני לא מכיר עוד מישהו כאן בעיר ובכל הארץ כמו הרב אילן גוזל שיש לו כזו סייעתא דשמיא והצלחה גדולה בזיכוי הרבים בחֵן ובנועם מיוחד ולמרות שהוא אברך צעיר, ושיזכה עוד לקרב ולקדש שם שמים ברבים בפעולותיו הברוכות למען כלל הציבור.

לאחר מעמד 'התרת נדרים', ערך ברכה מיוחדת לכל המארגנים של הערב הנפלא ובראשם לרב אילן גוזל וכן בירך בברכת מי שבירך את עם ישראל וכל תושבי אשדוד.

רק בשעת לילה מאוחרת, כוחות האבטחה והמשטרה פתחו את צירי התנועה על מנת שקהל האלפים ישובו לביתם בהקדם.