כ"ק האדמו"ר מספינקא ב"ב שליט"א ערך את שולחנו לרגל הילולת כ"ק האדמו"ר מספינקא זצ"ל • צילום: שוקי לרר