המונים השתתפו במנין של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בבית הכנסת לדרמן בבני ברק בין המשתתפים היה המקובל רבי יעקב עדס שליט"א • צילום: שוקי לרר