מה אי אפשר להתבלט מספיק גם ללא צעיף בקיץ???????????????