לא נעים אבל ליצמן וזייברט הם לא גדולי תורה
אולי מגדולי חסידי גור