צילום: JDN
גאב"ד ערלוי ביתר בביקור אצל האדמו"ר שליט"א

עריכת השולה"ט ליל הושענא רבה