סוכות בקהילת החסידים בטבריה שבראשות הגה"צ רבי יוסף קדיש ברנסדורפר שליט"א