צילום: שוקי לרר
כ"ק האדמו"ר שליט"א בברית לבן אחד מחסידיו בביהמ"ד הגדול בחוה"מ

בעריכת השוה"ט לכבוד האושפיזין

האדמו"ר שליט"א בנענועים

הגרש"א שטרן בביקור אצל האדמו"ר שליט"א