שמחת בית השואבה בסוכת ישיבת עטרת שלמה בקריית הישיבה נערכה בהשתתפות אלפי תלמידי עטרת שלמה. וזכתה לביקורו ההיסטורי של שר התורה רשכבה"ג נשיא ישיבות עטרת שלמה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א • את שולחן הכבוד פארו ראשי הישיבה ורבניה • צילום: שוקי לרר