הג"ש שטיינמן והגר"ח מישקובסקי בנענועים בבית מרן הגרא"יל שטיינמן זצ"ל • צילום: שוקי לרר