תיעוד מהילולת הרה"ק ר' נחמן מברסלב זיע"א בסוכה דביהמ"ד הגדול דחסידי ברסלב בית שמש שע"י 'אנשי הצדיק' • בהשתתפות: הרה"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א והמשפיע הרה"ח ר' שאול סירוטה שליט"א

לעת בוקר, נתקיימה סעודת הילולא נוספת בהשתתפות הרה"צ ר' נתן שפירא שליט"א מב"ב.