ציבור רחב גדש את היכל בית המדרש "מקור ישראל" באשדוד שם התקיימה עצרת מספד והתעוררות לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל מפי רבנים חשובים, הדיין הרה"ג ר' מרדכי טולידנו רו"כ "יביע אומר" וחתנו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, הרה"ג ר' יהודה סבח רו"כ "תפארת דוד" וממרביצי התורה ומזכי הרבים בעיר, ורבני בית המדרש הרה"ג ר' מגן מלכה והרה"ג ר' מיכאל אסולין.

הרבנים הזכירו מדבריו והנהגותיו בקודש בשילוב סיפורים ומעשיות המלמדים דעה ומוסר איך גדל גדול הדור ברום משך כל שנות חיי שהיו מלאים רק בתורה ובזיכוי הרבים. בסיום הרבנים בירכו את המארגנים ובראשם הרב ניר זעפרני שעמל ללא ליאות להכנת העצרת.

הגר"מ טולידנו הרחיב בדבריו על מסכת חייו של מרן זצוק"ל, מרן היה כולו תורה ולתוך ד' אמות אלו כולם רצו להיכנס. סיפר על ההתמדה וההקרבה שלו ללימוד התורה כבר מגיל קטן וכך עלה ונתעלה מתוך עמל התורה ללא הפסקה. כל העולם רצה להתחבר למרן, כולם הכירו את שמעו אע"פ שהוא עצמו הכיר רק את ד' אמות שלו.

מרן רצה שיתרבו בני תורה ולא שיספרו עליו סיפורים, כל אחד ישקיע בעמל התורה ויזכה להגיע להישגים גבוהים במעלות התורה.

סיפר שפעם אחת בשנים הראשונות לאחר נישואיו הטלפון בביתו צלצל על הקו היה חמיו מרן זצוק"ל ובפיו בקשה שאלתי מה כבוד מרן מבקש? ואמר לי בהאי לישנא, האם אתה מוכן להיות שותף להקב"ה במעשה בראשית? בתחילה לא הבנתי, ואז הסביר לי, שהרי נאמר במסכת שבת י. כל דיין הדן דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית וביקש שאלמד ואבחן על אבן העזר כדי שאתמנה לדיין וע"י כך לזכות את הרבים ולהיות שותף במעשה בראשית.

ואחרי שזכיתי ונתמניתי לדיין התקבלתי בעיר חיפה והיה קשה לי לעזוב את ירושלים ופניתי למרן ואמר לי תלך שם ותזכה את הרבים, זה מה שעמד בראש מעיניו לא שום דבר אחר.

הרה"ג ר' יהודה סבח רו"כ "תפארת דוד" דיבר באריכות על אהבת התורה של מרן, על מידותיו והנהגותיו של מרן. הזכיר שהיה נוכח כשמרן זצ"ל ביקר אצל רבנים בחוכמתו נתן את מלא ההרגשה של הערכה על הכבוד ושם התגלה במלוא תפארתו הבין אדם לחבירו והיחס לזולת בכבוד אמיתי. אחריו נשא דברים הרה"ג ר' מגן מלכה שתיאר את גדולתו של מרן זצוק"ל ואשר כאן אנו זוכים ללכת בדרכו בלימוד ההלכה והפסיקה כפי שהנחיל לנו.

לאחר דרשות הרבנים, הציבור צפה במצגת 'מראות קודש' מחייו של מרן זצוק"ל. בסיום חולק למשתתפים כמזכרת שי הספרים החשובים – "ילקוט יוסף" 'הברכה והלכותיה' ו'כשרות המטבח' וכן הספר "מרן הרב עובדיה יוסף מזוית אישית".