צפו: ועידת כל השביעין חביבין בארה"ב לטובת מרכז חסידי ויז'ניץ בארה"ק בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מויזנ'יץ שליט"א שהגיע במיוחד מהארץ להשתתף במעמד.