במעמד אדיר ורב רושם התכנסו כאלף אברכים ובני ישיבות לסיום חגיגי של מסכת סוכה שנלמד בידי עמל בעיקר ביומי דפגרא בבין הזמנים מנ"א וסוכות

כשש אלף בחורים ואברכים הצטרפו כקבוצות מישיבות וכיחידים מכל עולם הישיבות בארץ ישראל ובקנדה, בשיתוף פעולה בין ארגון תורתי לאיגוד בני הישיבות קנדה לתכנית מיוחדת בה למדו מידי יום דף במסכת סוכה גפ"ת, כל יום ואף זכו לעמוד בכור המבחן בקו טלמסר מיוחד.

לכבודה של תורה התאספו הלומדים אור ליום לכ"ט תשרי באולם הפיס בב"ב בראשות מרנן ורבנן, הגאון הגדול רבי משה הלל הירש, הרבנים הגאונים רבי זאב ברלין רבי שמעון גלאי,רבי שרגא שטיינמן, רבי חיים פיינשטיין, רבי אריה שפירא, רבי דוד פינשטיין, וכן משלחת מכובדת מאיגוד בני הישיבות קנדה, בראשות הר"ר אהרון דרייזין יו"ר האיגוד והרבנים ר' יהודה ור' דוד גרינברגר מידידי האיגוד דקנדה, הנושאים בעול הארגון והמילגות.

המעמד נפתח בהרצאות מחכימות מהרה"ג רבי אלחנן כהן רבי משה יודלוב שנתנו מאוצרם כלים כיצד להצליח בלימוד דף גמרא ולשמר אותו בזכרון לאורך ימים.

למען עמלי התורה נאות הגאון הגדול רבי משה הלל הירש לקבל שאלות מבני הישיבות בדרך הלימוד ובהתמודדות היומיומית בדרכו של בן תורה, אל שולחן הכבוד הוגשו עשרות שאלות, כאשר הגאון הגדול שליט"א משיב באורך רוח לכל ההתלבטויות העוברות על בני הישיבה באשר הם.

בשיאו של הערב נערך חידון טריוויה מרתק בין כל המשתתפים ובו הוצגו שאלות מכל חלקי מסכת סוכה, כאשר הקהל הפליא את ידיעותיו והציבור הוכיח כי הוא עמלי התורה בדורנו הינם העידית שבעידית.

המעמד נחתם בזיץ בשירה מרגשת בהשתתפות בעלי המנגנים רבי נפתלי קמפה ורבי דוד קאליש בליווי תזמורתו של ר' שמואל וינרייך.

בסיום קיבל כל אחד מהמשתתפים את הספר הנפלא "ימלא פי תהילתך" ממרן רה"י זללה"ה בהקדשה אישית בחתימת גדולי התורה בארץ ובחו"ל