שמחת שבע ברכות נערכה השבוע במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין, לבנו של איש אמונו במערכות ישראל, הרה"ג ר' יצחק בנימין שטרן, ראש ישיבת סאטמר, בהשתתפות גדולי הרבנים וראשי הישיבות בארה"ב • מכתבי קודש של מרן גאב"ד ירושלים שליט"א והגה"צ המקובל הגרי"מ שכטר שליט"א כאות הוקרה עבור הגרי"ב שטרן, הוקראו במעמד • תיעוד