שמחת השבע ברכות לנכדת כ"ק האדמו''ר מקאפיטשיניץ שליט"א בת לבנו הרב בנימין פלינטנשטיין רב ביהמ''ד קאפיטשיניץ בבית שמש שהתקיימה בירושלים • צילום: ברוך אוביץ