הילולת האדמו"ר מטשחויב זצ"ל בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א בבית מדרשו בשכ' רמת שלמה ירושלים • צילום: ברוך אוביץ