מעמד כבוד התורה וסיום מסכת קידושין וסוכה ומשניות סדר נשים נערך בראשות כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א ובהשתתפות ראשי ומשפיעי ברסלב בישיבת ברסלב בירושלים עיה"ק • צילום: ברוך אוביץ