מעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקבי ירושלים ע"י בד''ץ בית יוסף בראשות הרה''ג רבי משה יוסף ראש בד''ץ בית יוסף • את הברכה על הפרשת תרומות ומעשרות כובד רבה של ירושלים מרן הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א.

לאחר מכן פתח את ברז המיכל הענק ואלפי ליטרים של יין תרומות ומעשרות זרמו. ציבור המפקחים התאסף באולם שע"י היקב שם נשאו דברים רבני ומפקחי הבד"ץ כשאת המשא המרכזי נשא  רבה של ירושלים מרן הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א שבדבריו הזכיר חשיבותו של בד"ץ בית יוסף כשמרן זצוק"ל יסדו וב"ה שממשיך בייתר שאת לפי כללי ההלכה שקבע.